Yarışmanın Adı:

Genç Kitaplar Kısa Film Yarışması

Yarışmanın Konusu:

Mühürlü Kalplerin Anahtarı MERHAMET

Yarışmanın Amacı:

          Genç Kitaplar ile günümüzde yaygınlaşan ve gençlere ufuk vermeyen, sadece ekonomik kaygı
taşıyan sayısız neşriyatın (Kitap, dergi, gazete vb.) olduğu düşüncesinden yola çıkarak, gençler
tarafından okunması gereken çok daha önemli kaynakların olduğunun farkındalığı için gayret
edilmektedir.
Bu minvalde çağın gereklilikleri çerçevesinden hareketle bir “Kısa Film Yarışması”
düzenlemekteyiz. Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı olarak üçüncüsünü planladığımız kısa
film yarışmasıyla gençlere daha çok alan açmayı, onları kadim değerlerimiz etrafında bir araya
getirmeyi ve onların dinamizmini bu değerler üzerinden harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Son iki
yıldır “KİTAP” ve “VEFA” konu başlıklarıyla çıktığımız bu yolda 2024 yılında da başta savaşların
ve globalleşen dünya üzerinde ki narsisizm tehlikesinden yola çıkarak en çok ihtiyacımız olan
“MERHAMET” duygusuna gençlerin gözüyle tüm ülkemizde dikkat çekmek istiyoruz.
Bu vesile ile insan ilişkileri, ahlaki değerler, yardımseverlik, vicdan, adalet, çocuk sevgisi,
evsizlere, yoksullara, engellilere, yetimlere, kimsesizlere, yardım etme, barışın merhameti en
büyük meyvesinin BARIŞ olduğuna dair başlıkları içeren konularda gençlerin dikkatini çekmek
amacıyla bu yarışma düzenlenmektedir.
Ayrıca bir diğer amacımız da kısa film alanında amatör gençlere kendilerini geliştirmeleri ve bu
sektörde alt yapı oluşturmaları ve tecrübe kazanmaları için fırsatlar sunmaktır.

Başvuru Koşulları

Yarışma Kısa Filme ilgi duyan tüm sanatsever Lise ve Üniversite öğrencilerine açıktır.
Yarışma dili Türkçedir.
Filmler belirtilecek sistem üzerinden (youtube hesabına liste dışı olarak eklenmesi ve
linkinin başvuru formunda bildirilmesi gerekmektedir) tarafımıza gönderilmelidir. Genç
Kitaplar Kısa Film Komitesi uygun gördüğü takdirde ilgili filmin kopyasını çeşitli
formatlarda talep etme hakkına sahiptir.
Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya
bozukluklar v.b.) filmler, yarışma dışı bırakılır.
Yarışmacı (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya sadece tek bir yapıt
ile katılabilir.
Yarışma süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) 10 dakikayı aşmamalıdır. Yarışma
Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on)’luk bir dilimde
istisna yapma hakkına sahiptir.
Yarışmaya gönderilen bütün filmler arşivlenir.
Yarışmaya başvuran filmlerde kullanılacak müziklerin telifsiz yahut telif hakkı sorunu
bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya
eklenmelidir.
Yarışmaya katılacak filimler, ilan edilen konuda olmalıdır.
Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu başvuru
sahibine aittir. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk
başvuru sahibine aittir. Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm
hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara,
uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret
eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya
pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan
yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılması dahilinde değerlendirme dışı kalır.
genckitaplar.com

Kimler Başvurabilir?

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm lise öğrencileri ve üniversitelerde ön
lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine devam edenler ve yurtdışında üniversite
öğrenimi görmekte olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.
Dolayısıyla projemizde 81 ildeki tüm üniversiteler ve yurt dışındaki Türkiye
Vatandaşı öğrencileri katılabilmektedir.
*Ön Seçici Kurul ve Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları ile yarışmada bizzat
görev alanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
Genç Kitaplar Kısa Film Yarışması
Her film, sadece 1 hikaye anlatmalıdır.
Filmler en az 1080p çözünürlükte, mp4, mpeg2 ya da mov formatında olmalıdır.
Kısa filmler, kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilir.
Yarışmaya katılacak filmler fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan
yararlanılarak HD kalitesinde çekilebilir.
Film yönetmeni belirtilen kademelerin birinde öğrenci olmak zorundadır fakat filmde yer
alan oyuncuların öğrenci olma zorunluluğu yoktur.
Yarışmaya gönderilen filmlerde gizli ticari iletişim de dahil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim
türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Filmlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya
tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak
amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.
Yarışmaya başvuru sürecinde katılımcı tarafından Genç Kitaplar ile paylaşılan kişisel veriler,
yarışmaya başvuru için talep edilmiş olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa
uygun olarak mu- hafaza edilecektir. Katılımcının yarışmaya başvuru yapması halinde 6698
sayılı yasa kapsamından haberdar olduğu ve kişisel verilerini kendi rızası ve onayı ile Genç
Kitaplar ile paylaştığı kabul edilir.
Yarışma projesine ve katılım koşullarına uymayan filmler yarışma dışı bırakılır.
Seçici Kurul, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı bırakabilir.
Yarışmaya gönderilen tüm eserler Ön Seçici Kurul tarafından değerlendirilir, uygun
bulunanlar Seçici Kurula gönderilir.
Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez.
Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmaz.

Eserlerin Yayımlanması ve Telif Hakkı

Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait
olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan görüntü,
müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin
sorumluluğundadır. Ön Seçici Kurul ve Seçici Kurul bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Ön Seçici Kurul
ve Seçici Kurulun uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya
ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık
rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir.
Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya
manevi uyuşmazlıklardan Genç Kitaplar sorumlu değildir.

Değerlendirme Basamakları

25 Puan
Filmin Ana Temayı
İfade Edebilme Gücü
25 Puan
Filmde Duygu ve
Etkileyicilik
10 Puan
Anlatım Dili ve Kurgu
10 Puan
Filmin Adının Hikaye ile
Uyumu
25 Puan
Filmin Çekim Tekniği ve
Kalitesi (Video-Ses)
5 Puan
Film Afiş Tasarımı

Ödüller
1. 50.000 TL
2. 30.000 TL
3. 20.000 TL

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 10.000 TL
EN İYİ AFİŞ ÖDÜLÜ 5.000 TL

 

Yarışma Takvimi

Ön Başvuru İçin
Son Tarih       15/07/2024

Kısa Filmlerin
Son Gönderilme
Tarihi             02/09/2024

Dereceye Giren
Eserlerin İlan
Edilmesi         27/09/2024

Ödül Töreni   26/10/2024

 

Başvuru Formu için tıklayınız.
Proje Dosyası için tıklayınız.
Beyan Formu için tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri

E-posta Adresi 

genckitaplar@gmail.com

BAŞVURU ADRESİ

www.genckitaplar.com
www.guneysuilim.org

Proje Koordinatörü

Hikmet YANIK  Tel: +90 (505) 716 20 65

Nazmi KALIN    Tel: +90 (545) 499 67 77