Kısa Film Yarışması

Osman Yılmaz Hocaefendi Anısına Kısa Film Yarışması’nın Son Başvuru Tarihi Uzatıldı!

 

Yarışmanın Adı: Genç Kitaplar Kısa Film Yarışması

Yarışmanın Konusu: “Kitap Tüm Çağarın Muallimidir.” “Okumanın Filminden, Anlamanın İlmine”

Yarışmanın Amacı: Ülkemiz gençliğine “Genç Kitaplar” projesi ile; hayatlarına yön verecek, gençleri edebiyattan sanata, tarihten bilime, İslam dininden ahlaki konulara kadar birçok alanda ufuk açıcı, zihni ve kalbi besleyici kaynak eserler belirlemek ve bu eserleri gençlerimizle buluşturup okuyup tahlil etmeleri amaçlanmaktadır. Genç Kitaplar ile günümüzde yaygınlaşan ve gençlere ufuk vermeyen, sadece ekonomik kaygı taşıyan sayısız neşriyatın (Kitap, dergi, gazete vb.) olduğu düşüncesinden yola çıkarak, gençler tarafından okunması gereken çok daha önemli kaynakların olduğunun farkındalığı için gayret edilmektedir. Bu minvalde çağın gereklilikleri çerçevesinden hareketle bir “Kısa Film Yarışması” düzenlemekteyiz.

Gelişen, değişen ve dönüşen yeni dijital çağ içerisinde; “Kitap tüm çağların muallimidir” sözünden yola çıkarak, kitabın önemi, dijital çağda kitap okumak, kitabın hayatımızdaki yeri başlıkları çerçevesinde bu yarışma düzenlenmektedir.

Ödüller:

1’inciye: 15.000 TL

2’inciye: 10.000 TL

3’üncüye: 7.500 TL

Mansiyon: 2500 TL

Kimler Başvurabilir?

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenler ve yurtdışında üniversite öğrenimi görmekte olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.*

*Ön Seçici Kurul ve Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları ile yarışmada bizzat görev alanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

Başvuru Koşulları

 1. Yarışma Kısa Filme ilgi duyan tüm sanatseverlere açıktır.
 2. Yarışma Ulusal kısa filmlere açıktır.
 3. Yarışma dili Türkçedir.
 4. Filmler belirtilecek sistem üzerinden(Youtube hesabına liste dışı olarak eklenmesi ve linkinin başvuru formunda bildirilmesi gerekmektedir) tarafımıza gönderilmelidir. Genç Kitaplar Kısa Film Komitesi uygun gördüğü takdirde ilgili filmin kopyasını çeşitli formatlarda talep etme hakkına sahiptir.
 5. Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya bozukluklar v.b.) filmler, yarışma dışı bırakılır.
 6. Yarışmacı (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya sadece tek bir yapıt ile katılabilir.
 7. Yarışma süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) 10 dakikayı aşmamalıdır. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on)’luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
 8. Yarışmaya gönderilen bütün filmler arşivlenir.
 9. Yarışmaya başvuran filmlerde kullanılacak müziklerin telifsiz yahut telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.
 10. Yarışmaya, 01/01/2022 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.
 11. Yasışmaya katılan filmler daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
 12. Yarışmaya katılacak filimler, ilan edilen konuda olmalıdır.
 13. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir. Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 14. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılması dahilinde değerlendirme dışı kalır.
 15. Her film, sadece 1 hikaye anlatmalıdır.
 16. Filmler Ful HD kalitesinde olmalıdır.
 17. Kısa filmler, kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilir.
 18. Yarışmaya katılacak filmler fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak HD kalitesinde çekilebilir.
 19. Filmde yer alan oyuncuların öğrenci olma zorunluluğu yoktur.
 20. Filmlerin youtube hesabına liste dışı olarak eklenmesi ve linkinin başvuru formunda bildirilmesi gerekmektedir.
 21. Yarışmaya gönderilen filmlerde gizli ticari iletişim de dahil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Filmlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.
 22. Yarışmaya başvuru sürecinde katılımcı tarafından Genç Kitaplar ile paylaşılan kişisel veriler, yarışmaya başvuru için talep edilmiş olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak mu- hafaza edilecektir. Katılımcının yarışmaya başvuru yapması halinde 6698 sayılı yasa kapsamından haberdar olduğu ve kişisel verilerini kendi rızası ve onayı ile Genç Kitaplar ile paylaştığı kabul edilir.
 23. Yarışma projesine ve katılım koşullarına uymayan filmler yarışma dışı bırakılır.
 24. Seçici Kurul, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı bırakabilir.
 25. Yarışmaya gönderilen tüm eserler Ön Seçici Kurul tarafından değerlendirilir, uygun bulunanlar Seçici Kurula gönderilir.
 26. Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez.
 27. Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmaz.

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2022

Başvuru Formu için tıklayınız.
Proje Dosyası için tıklayınız.
Beyan Formu için tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri

E-posta Adresi 

genckitaplar@gmail.com

Proje Koordinatörü

Hikmet YANIK  Tel: +90 (505) 716 20 65

Koordinatör Yardımcısı

Hasan Faruk ORAL  Tel: +90 (538) 777 08 61