Tasavvuf Ve Edebiyat

İlk örnekleri 8. yy`da ortaya çıkan, 9. yy`ın sonlarına doğru da kurumsallaşıp formunu kazanmaya başlayan ve 12. yüzyılın sonlarından itibaren geniş kitleler üzerinde kendini hissettiren ...