BARAKA

    BARAKA     Gök, altında barınanların izlerini silecek kadar kararmıştı. Koyun sürüsü ve kepeneğinin dev omuzları altında ezildi ezilecek duran cılız çoban karşı dağdan ovaya ...

İNŞİRAH

İNŞİRAH Kur’an-ı Kerim’de 94. sûreye ismini veren ve “şerh” kelimesinden türetilmiş olan inşirahın Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı “ iç açılması, gönül açılması, ferahlık” tır. ...