BARAKA

    BARAKA     Gök, altında barınanların izlerini silecek kadar kararmıştı. Koyun sürüsü ve kepeneğinin dev omuzları altında ezildi ezilecek duran cılız çoban karşı dağdan ovaya ...

İNŞİRAH

İNŞİRAH Kur’an-ı Kerim’de 94. sûreye ismini veren ve “şerh” kelimesinden türetilmiş olan inşirahın Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı “ iç açılması, gönül açılması, ferahlık” tır. ...

Muhasip

MUHASİP Aynanın karşısında kendi yansımasına bakmaktan gözleri kamaşınca uzun süredir orada olduğunu anladı. Bugününü de orada öylece geçirip yine hiçbir sonuca varamadı demek. Kararan gözlerini ...

Halbuki Aşk…

İskender Pala’nın muhteşem hayal gücünden ve dahi “Babilde Ölüm İstanbulda Aşk” kitabından ilhamla yazılmıştır. Keyifli okumalar. Esra. _________________ Bir kitap olsan… Minik minyatürlere ek kenara kocaman desenlerle bezenmiş ...

Tasavvuf Ve Edebiyat

İlk örnekleri 8. yy`da ortaya çıkan, 9. yy`ın sonlarına doğru da kurumsallaşıp formunu kazanmaya başlayan ve 12. yüzyılın sonlarından itibaren geniş kitleler üzerinde kendini hissettiren ...

Seküler Din Arayışları ve Türkiye

Jürgen Habermas'ın kaleme aldığı "The Future of Human Nature" adlı eserinde, Batı toplumlarının gereğinden fazla sekülerleşmiş olduğu eleştirisini yapmıştır. Bu nedenden dolayı Batı’nın, gereksiz ...